Топлотни пумпи воздух-вода
Обновлива енергија од воздухот

Заштедете до 50% од трошоците за енергија со топлотната пумпа воздух-вода NIBE


Со топлотната пумпа воздух-вода NIBE може да ги намалите трошоците за греење и до 50% споредено со греењето на електрична енергија. Уживајте во еколошки, обновлив и бесплатен извор на енергија кој воедно ги минимизира емисиите на CO2. Топлотната пумпа воздух-вода NIBE користи надворешен воздух кој е бесплатен и обновлив извор на енергија и може да функционира и на екстремни температури од - 20°C. Топлотните пумпи воздух-вода NIBE се квалификуваат за Субвенциите за енергетска ефикасност и обновливи извори.

Пополнете ги вашите податоци подолу за да добиете бесплатна, необврзувачка понуда!

(Информациите ќе бидат употребени исклучиво за да ве контактираме. Истите нема да бидат споделувани со други организации)

ПОБАРАјте бесплатна понуда

Аплицирајте за субвенции


Субвенциите за енергетска ефикасност и обновливи извори е финансиска програма поддржана од ЕУ, со која се поттикнуваат домаќинствата да преминат кон обновливи грејни и ладилни системи. Со овие субвенции, сопствениците на топлотни пумпи и соларни термални системи се наградуваат за користење на системи за греење и ладење кои користат енергија од обновливи извори на енергија. Покрај намалување на јаглеродниот отпечаток на вашиот дом, инсталирањето на оваа опрема ќе ви ги донесе сите вообичаени економски придобивки од обновливите системи за греење – и повеќе.