ТОПЛОТНИ ПУМПИ ВОЗДУХ-ВОДА

NIBE SPLIT ACVM 270

ТОПЛОТНИ ПУМПИ ВОЗДУХ-ВОДА
  • Информација за продуктот
  • Предности

NIBE SPLIT ACVM е компактна воздушна/водена топлотна пумпа контролирана со инвертер. Надворешниот модул NIBE AMS 10, преку цевките со течност за ладење е поврзан со внатрешниот модул NIBE ACVM 270. NIBE SPLIT обезбедува оптимална заштеда на енергија затоа што топлотната пумпа автоматски се прилагодува на потребите за климатизација на објектот, во текот на целата година. NIBE SPLIT ACVM работи до надворешна температура од -20°C и истовремено обезбедува до 58°C температура во доводната линија. Ефикасната функција на ладење овозможува топлотната пумпа да испорачува пријатна амбиентна температура во домот, дури и при високи надворешни температури. NIBE ACVM е опремена со грејач за вода, циркулациона пумпа, вграден грејач и контролен систем за да осигури безбедно работење. Внатрешниот модул лесно се инсталира и обезбедува компактна инсталација на системот.

Интелигентна технологија

Компактна топлотна пумпа која се прилагодува на потребите на вашиот дом

Моќна

Висок капацитет дури до -20°C и ефикасна функција на ладење

Компактна инсталација на системот

Едноставен внатрешен модул лесен за инсталација

  • Технички податоци
NIBE SPLIT 10-12 / ACVM 270
NIBE SPLIT 10-8 / ACVM 270

Класа на ефикасност при собно греење, 35°C

A++

Класа на ефикасност при собно греење, 55°C

A++

Класа на ефикасност на системот при собно греење, 35°C

A++

Класа на ефикасност на системот при собно греење, 55°C

A++

Класа на ефикасност при греење на вода

A

Деклариран профил на контакт

XL