ТОПЛОТНИ ПУМПИ ВОЗДУХ-ВОДА

NIBE SMO S40

ТОПЛОТНИ ПУМПИ ВОЗДУХ-ВОДА
  • Информација за продуктот
  • Предности

Нибе СМО С40 овозможува идеална контрола на системот за ладење , греење и вентилација и е дизајниран да заедно со Нибе вода /воздух топлински пумпи да функционира како интегриран систем за резиденцијални објекти. Нибе СМО С40 обезбедува максимална флексибилност кога е во прашање функционалност на системот. Контролниот модул може да биде поврзан со дополнителни уреди како:бојлер, дополнителен греач, или други дополнителни уреди соодветно за одредена намена. Може да се поврзта до 8 надворешни единици на еден систем.

Паметен дом

Во комбинација со Нибе воздух/вода топлинска пумпа- важен дел од енергетско ефикасен,паметен дом

Лесен за користење

Паметен, лесен за користење систем со контрола на допир за максимална флексибилност

  • Додатоци
  • Технички податоци
NIBE SMO S40

NIBE VST 11

SMO 10 и овозможува на топлотната пумпа да приоритизира полнење топла вода во системи со променлива кондензација. За ова е потребен и резервоар за санитарна топла вода, на пр. NIBE VPA. Контрола на топлата вода за максимална моќност на електричното напојување: 18 kW

NIBE ECS 41

Дополнително грејно коло (препорачано подно греење од 80-250 m2). ECS 41 се користи кога топлотната пумпа се инсталира во куќи со до четири различни системи за климатизација за кои се потребни различни температури на довод на вода, на пример, во случаи кога куќата има и радијаторски систем и систем за подно греење.

NIBE VST 20

Овозможува приоритизација на топла вода кај топлотни пумпи со голема моќност. (моќност на полнење помеѓу 15 и 40 kW), заедно со SMO 10 и F1330-40. За ова е потребен и резервоар за санитарна топла вода, на пример, NIBE VPA.

NIBE ECS 40

ECS 40 се користи кога топлотната пумпа се инсталира во куќи со до четири различни системи за климатизација за кои се потребни различни температури на довод на вода, на пример, во случаи кога куќата има и радијаторски систем и систем за подно греење.

Висина (mm)

350

Длабочина(mm)

110

Нето тежина (кг)

5