Топлотни пумпи воздух-вода

NIBE SPLIT ACVM 270

 • Информација за продуктот
 • Предности

NIBE SPLIT ACVM е компактна воздушна/водена топлотна пумпа контролирана со инвертер. Надворешниот модул NIBE AMS 10, преку цевките со течност за ладење е поврзан со внатрешниот модул NIBE ACVM 270. NIBE SPLIT обезбедува оптимална заштеда на енергија затоа што топлотната пумпа автоматски се прилагодува на потребите за климатизација на објектот, во текот на целата година. NIBE SPLIT ACVM работи до надворешна температура од -20°C и истовремено обезбедува до 58°C температура во доводната линија. Ефикасната функција на ладење овозможува топлотната пумпа да испорачува пријатна амбиентна температура во домот, дури и при високи надворешни температури. NIBE ACVM е опремена со грејач за вода, циркулациона пумпа, вграден грејач и контролен систем за да осигури безбедно работење. Внатрешниот модул лесно се инсталира и обезбедува компактна инсталација на системот.

  Интелигентна технологија

  Компактна топлотна пумпа која се прилагодува на потребите на вашиот дом

  Моќна

  Висок капацитет дури до -20°C и ефикасна функција на ладење

  Компактна инсталација на системот

  Едноставен внатрешен модул лесен за инсталација

NIBE SPLIT ACVM 270
 • Додатоци
 • Технички податоци
 • Документи
 • NIBE SPLIT 10-8 / ACVM 270
 • NIBE SPLIT 10-12 / ACVM 270
 • NIBE SPLIT 10-8 / ACVM 270
 • NIBE SPLIT 10-12 / ACVM 270
NIBE UKV

NIBE UKV

NIBE UKV е серија на бафер резервоари што се примарно дизајнирани за поврзување на топлотните пумпи за да се постигне поголем волумен на водата во системот за греење. На тој начин се оптимизира функционирањето на топлотната пумпа. NIBE UKV може да се поврзе и за да се намалат привремените нагли покачувања на температура предизвикани од движењата во цевните инсталации при температурни промени. NIBE UKV е достапен во големини од 40, 100, 200, 300 и 500 литри. За системи со активно ладење, најдобро е да се користат предизолирани бафер резервоари NIBE UKV 200 или NIBE UKV 300. За NIBE UKV 500, изолацијата може да се отстрани за да се олесни ракувањето со производот.

NIBE UKV

NIBE UKV

NIBE UKV е серија на бафер резервоари што се примарно дизајнирани за поврзување на топлотните пумпи за да се постигне поголем волумен на водата во системот за греење. На тој начин се оптимизира функционирањето на топлотната пумпа. NIBE UKV може да се поврзе и за да се намалат привремените нагли покачувања на температура предизвикани од движењата во цевните инсталации при температурни промени. NIBE UKV е достапен во големини од 40, 100, 200, 300 и 500 литри. За системи со активно ладење, најдобро е да се користат предизолирани бафер резервоари NIBE UKV 200 или NIBE UKV 300. За NIBE UKV 500, изолацијата може да се отстрани за да се олесни ракувањето со производот.

 • NIBE SPLIT 10-8 / ACVM 270
 • NIBE SPLIT 10-12 / ACVM 270
Класа на ефикасност на системот при собно греење, 35°C
A++
Класа на ефикасност на системот при собно греење, 55°C
A+
Класа на ефикасност при собно греење, 35°C
A++
Класа на ефикасност при собно греење, 55°C
A+
Класа на ефикасност при греење на вода
A
Деклариран профил на контакт
XL 
Класа на ефикасност на системот при собно греење, 35°C
A++
Класа на ефикасност на системот при собно греење, 55°C
A++
Класа на ефикасност при собно греење, 35°C
A++
Класа на ефикасност при собно греење, 55°C
A++
Класа на ефикасност при греење на вода
A
Деклариран профил на контакт
XL 
 • NIBE SPLIT 10-8 / ACVM 270
 • NIBE SPLIT 10-12 / ACVM 270
 • NIBE SPLIT 10-8 / ACVM 270
 • NIBE SPLIT 10-12 / ACVM 270

Дознајте повеќе

Корисни линкови