NIBE hot water cylinders and buffer vessels

NIBE UKV

РЕЗЕРВОАР ЗА ТОПЛА ВОДА И АКУМУЛАЦИОНЕН РЕЗЕРВОАР-БАФЕР
  • Информација за продуктот
  • Предности

NIBE UKV е серија на бафер резервоари што се примарно дизајнирани за поврзување на топлотните пумпи за да се постигне поголем волумен на водата во системот за греење. На тој начин се оптимизира функционирањето на топлотната пумпа. NIBE UKV може да се поврзе и за да се намалат привремените нагли покачувања на температура предизвикани од движењата во цевните инсталации при температурни промени. NIBE UKV е достапен во големини од 40, 100, 200, 300 и 500 литри. За системи со активно ладење, најдобро е да се користат предизолирани бафер резервоари NIBE UKV 200 или NIBE UKV 300. За NIBE UKV 500, изолацијата може да се отстрани за да се олесни ракувањето со производот.

Поголем волумен и подобро функционирање на топлотната пумпа

Проширување на волуменот на водата во системот за греење

Уред за изедначување на протокот и температурата

За високо ефикасен и безбеден систем за климатизација без нагли покачувања на температурата

Активно ладење

Предизолирани бафер резервоари NIBE UKV 200 или NIBE UKV 300 за системи со активно ладење

  • Технички податоци
NIBE UKV 40
NIBE UKV 100
NIBE UKV 200
NIBE UKV 300
NIBE UKV 500

Висина (mm)

495

Диаметар(mm)

445

Нето тежина (кг)

16

Класа на ефикасност при греење на вода

B

Волумен на бојлер (l)

40

Висина (mm)

1010

Диаметар(mm)

450

Нето тежина (кг)

31

Класа на ефикасност при греење на вода

C

Волумен на бојлер (l)

100

Висина (mm)

981

Диаметар(mm)

596

Нето тежина (кг)

59

Класа на ефикасност при греење на вода

C

Волумен на бојлер (l)

180

Висина (mm)

1377

Диаметар(mm)

596

Нето тежина (кг)

71

Класа на ефикасност при греење на вода

D

Волумен на бојлер (l)

270

Висина (mm)

1840

Диаметар(mm)

830

Нето тежина (кг)

110

Класа на ефикасност при греење на вода

C

Волумен на бојлер (l)

492