Резервоар за топла вода и акумулационен резервоар-бафер

NIBE UKVS

 • Информација за продуктот
 • Предности

NIBE UKVS е резервоар за складирање на соларна енергија, што може да се поврзе на NIBE системот на топлотни пумпи. Може да се користи за складирање на топлина кога помала топлотна пумпа е поврзана на соларни панели. Може да се поврзе и на дополнителен извор на топлина. NIBE Соларната контрола ја пренесува топлината од соларните панели во NIBE UKVS преку вграден соларен изменувач, и ја складира во резервоарот во текот на сончеви денови. Ако температурата во NIBE UKVS достигне доволно високо ниво, сите потреби од греење на куќата може да се задоволат само со употреба на соларната енергија. NIBE UKVS може да се користи и како дополнителна опрема за NIBE F370/NIBE F470/NIBE SPLIT за складирање на дополнителна топлина од бојлер на гас/дрва/нафта/пелети. Кога е потребно дополнително греење, топлината се пренесува во системот за греење и станува достапна за задоволување на потребите на куќата.

  Резервоар на соларна енергија

  За поврзување со системот на топлотна пумпа NIBE

  Санитарна топла вода од соларната енергија

  Ги задоволува потребите од санитарна топла вода од соларна енергија

  Складира дополнителна топлина

  Складира дополнителна топлина од бојлер на гас/дрва/нафта/пелети

NIBE UKVS
 • Технички податоци
 • Документи
 • NIBE UKVS
 • NIBE UKVS
 • NIBE UKVS
Висина (mm)
1425 
Диаметар(mm)
595 
Нето тежина (кг)
80 
Класа на ефикасност при греење на вода
C
Волумен на бојлер (l)
230 
 • NIBE UKVS
 • NIBE UKVS

Дознајте повеќе

Корисни линкови