Start HANKKIMASSA LÄMPÖPUMPPUA Ennen lämpöpumpun hankintaa Valtionavustus öljy- tai kaasulämmityksestä pois siirtyjille
NIBE Neuvontapalvelu auttaa

ELY-keskuksen tuki - Valtionavustus öljy- tai kaasulämmityksestä pois siirtyjille

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen öljy- tai kaasulämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen ympäristöystävällisemmällä lämmitysmuodolla on tarjolla valtionavustusta. Avustus on osa koronakriisin jälkeistä kestävää elvytystä ja yhteensä siihen on myönnettiin vuosina 2020-21 n. 38 milj. euroa. Tämän jälkeen avustusta jaetaan EU:n elpymisvälineestä n. 65 miljoonaa euroa.

Avustuksen määrä lämmitysjärjestelmää kohden on aina 2500 € tai 4000 €. Täysimääräisen avustuksen voi saada vaihdettaessa öljy- tai kaasulämmityksestä maalämpöön, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön. Muihin lämmitysjärjestelmiin siirryttäessä avustus on 2500 €, pl. fossiiliset polttoaineet (öljy, hiili, maakaasu tai turve).

Avustusta myönnetään yksi per lämmitysjärjestelmä edellyttäen, että asunto on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Paritalojen avustuksen suuruuden määrää, onko asunnoilla yhteinen vai erilliset lämmitysjärjestelmät. Vapaa-ajan asunnoille ei avustusta myönnetä.

Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen nojalla asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. Avustusta ei myönnetä, mikäli hakijalle on myönnetty jo muuta avustusta tai kotitalousvähennystä samaan tarkoitukseen. Avustusta ei myönnetä myöskään rakennuksille, joita käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan.

Ohjeet avustuksen hakemiseen julkaistiin elokuussa 2020 ja varsinainen haku avautui syksyllä 2020. Avustusta voidaan myöntää takautuvasti 1.6.2020 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin siirryttäessä öljylämmityksestä pois.  Maakaasulämmityslaitteen poistosta ja uuden lämmitysjärjestelmän asentamisesta 7.4.2022 jälkeen syntyneet kustannukset kuuluvat myös avustuksen piiriin. Avustusta voi hakea niin kauan kuin siihen myönnetyt määrärahat riittävät.

Avustuksen myöntämisestä vastaa koko maassa Pirkanmaan ELY-keskus ja maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Avustus myönnetään kustannusarvion perusteella edellyttäen, että hakija on ensin maksanut aiheutuneet kustannukset kokonaan.

Tutustu muiden kokemuksiin öljylämmityksestä lämpöpumppulämmitykseen siirtymisestä »

Lue miten haminalaiskodissa siirryttiin maakaasusta maalämpöön »

Lue lisää aiheesta ELY-keskuksen sivulta »