Nykyisen lämmityksen uusiminen

Onko nykyinen lämmitysjärjestelmäsi tullut tiensä päähän ja kaipaat tilalle ympäristöystävällisempää vaihtoehtoa? Vai haluatko lisätä ekologisuutta ja pienentää lämmityskuluja nykyistä, toimivaa lämmitysjärjestelmääsi kokonaan hylkäämättä, yhdistäen vanhan ja uuden laitteiston edut?

Molemmissa tapauksissa lämmitysjärjestelmän uusimisessa kannattaa lähteä liikkeelle omista tavoitteista ja nykytilanteesta. Kaikkea ei tarvitse uudistaa kerralla, esim. jos öljykattila on melko uusi ja toimiva, saat aikaan merkittävää hyötyä myös järjestelmän osittaisella uudistamisella, hybridiratkaisulla, jossa ilma-vesilämpöpumppu lämmittää kodin ja öljykattila käyttöveden. Jos taas nykyinen lämmityslaitteisto on vaihdon tarpeessa, kannattaa miettiä kokonaan uuden lämmitystavan käyttöönottoa. Osaava ammattilainen tekee mielellään nykytilanteen kartoituksen ja esittää eri vaihtoehdot.

Lue lisää maalämmöstä, ilma-vesilämmöstä ja lämpöpumpusta nykyisen lämmityksen rinnalle tietopankistamme »


Vuosina 2020-2023 on lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen saatavilla valtion tukea.

ELY-keskuksen tuki on nimenomaan pientaloille, öljylämmitysjärjestelmästä maalämpöön, ilma-vesilämmitykseen tai kaukolämpöön siirtymiseen kohdennettu tuki. Tuki on tällöin 4000 €. Energiatodistusta ei tarvita, vaan tuki koskee kaikkia syntyneitä kustannuksia. Laitehankinnat muodostavat ison osan kustannuksista, joten avustus on todennäköisesti suurempi kuin kotitalousvähennyksestä saatava hyöty.

7.4.2022 jälkeen maakaasulämmityslaitteen poistosta ja uuden lämmitysjärjestelmän asentamisesta syntyneet kustannukset kuuluvat myös avustuksen piiriin.

Tukimuodosta lisää sivun vasemman laidan otsikoiden alta "Valtionavustus öljylämmityksestä pois siirtyjille".