Polyfunkčný objekt TRIANGEL – Jarovce

Tepelná strata: 103kW

Technológia: 2x NIBE F1345-40, systém země-voda,

1000l akumulačný zásobník NAD 1000 v1

1000l Zásobník teplej vody OKC 1000 NTR/HP

60kW elektrický kotol – doplnkový zdroj

3x okruh podlahového vykurovania (bytový dom časť A, bytový dom časť B, retail)

3x okruh pasívne chladenie (bytový dom časť A – stropné chladenie, bytový dom časť B – stropné chladenie, retail)

Nibe Triangel

Nibe Triangel

Nibe Triangel

Nibe Triangel