Komerčné objekty

Pozrite si vybrané ukážky inštalácií tepelných čerpadiel v komerčných objektoch.


instalace tepelných čerpadel vzduch-voda

Vzduch-voda

Ukážky inštalácie tepelných čerpadiel vzduch‑voda v komerčných objektoch.

instalace tepelných čerpadel země-voda

Zem-voda

Ukážky inštalácie tepelných čerpadiel zem‑voda v komerčných objektoch.