Tepelné čerpadlá vzduch-voda F2120-16

Navrhnutý zdroj tepla: Tepelné čerpadlá vzduch/voda F2120-16 pre vykurovanie, ventilačné tepelné čerpadlo F130 slúži pre vetranie objektu podtlakovým spôsobom. K tomuto systému je doplnených 9 ks Fresh klapiek TL 98F, ktoré slúžia na prívod čerstvého vzduchu. TČ F130 je primárne určené na ohrev zásobníka TV OKCE 125 NTR.

Strojovňa: Samostatný priestor pre všetky komponenty k TČ

Vykurovací systém: Podlahové vykurovanie/chladenie pre časť kancelárií, Sklad – radiatorový systém

Teplotný spád: 37/30 °C podlahové vykurovanie, 50/40 °C radiátorová vetva, 19/22 °C podlahové chladenie

Ohrev TV: zásobník DZD OKCE 125 NTR

Regulácia: Na základe ekvitermickej krivky

Rok inštalácie: 2019

Nibe F2120-16

Nibe F2120-16

nibe f