Start Výber tepelného čerpadla Ukážky inštalácií Komerčné objekty Vzduch voda Obecný Úrad, Kultúrny Dom Turčianská Štiavnička

Obecný Úrad, Kultúrny Dom Turčianská Štiavnička

Druh nemovitosti: Obecný Úrad, Kultúrny Dom

Druh stavby: Rekonštrukcia

Místo realizace: Turčianská Štiavnička

Tepelná ztráta domu: 40Kw

Produkt: 2x F2120-20, 8x F130

Instalační firma: Gremi Klíma

Požadavky klienta: Zníženie energetickej náročnosti budovi a zabespečenie vetrania objektu

Důvod výběru TČ: Tč a celkovo sortiment NIBE splňal všetky požadavky investora

Nibe Turcianska Stiavnicka

Nibe Turcianska Stiavnicka

Nibe Turcianska Stiavnicka

Nibe Turcianska Stiavnicka

Nibe Turcianska Stiavnicka