Bytový dom Sládkovičovo

Tepelná strata 65 kW

Technológia: 5x NIBE F2040-16, systém vzduch-voda,

Riadiaca jednotka SMO 40

700l akumulačný zásobník

2x 1000l Zásobník teplej vody OKC 1000 NTR/HP

60kW elektrický kotol – záložný zdroj

2x okruh podlahového vykurovania/chladenia (bytový dom časť A, bytový dom časť B)

Nibe Sladkovicovo

Nibe Sladkovicovo

Nibe Sladkovicovo

Nibe Sladkovicovo

Nibe Sladkovicovo

Nibe Sladkovicovo