Powietrzna pompa ciepła NIBE w pieknym, letnim ogrodzie.

Program Mój Prąd

PROGRAM DOFINANSOWANIA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH "MÓJ PRĄD"

O PROGRAMIE

Mój prąd” to nowy ogólnopolski rządowy program wsparcia finansowego inwestycji polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW. Program został przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Szczegółowe założenia programu możemy znaleźć TUTAJ. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Szacunkowo rząd liczy na powstanie ok. 200 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych, co wedle obliczeń pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla w granicach 600-800 tys. ton. „Mój prąd” ma wesprzeć inny program „Czyste powietrze” (więcej informacji na temat programu TUTAJ, którego celem jest zminimalizowanie, a w miarę możliwości uniknięcie zanieczyszczeń i pyłów przedostających się do atmosfery za sprawą gospodarstw jednorodzinnych. Oba programy są wdrażane, aby spełnić restrykcyjne przepisy i wytyczne Unii Europejskiej. Obsługą programu i wypłatą dotacji będzie zajmował się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

DLA KOGO?

Program obejmie swym działaniem gospodarstwa domowe, których właściciele dokonają zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Beneficjentami mogą być jednak tylko osoby fizyczne. O dofinansowanie nie będą mogły ubiegać się osoby, które posiadają już instalacje fotowoltaiczne. Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”.

NA CO PRZEZNACZYĆ ŚRODKI Z DOFINANSOWANIA?

Dofinansowanie z programu „Mój Prąd” przeznaczyć można wyłącznie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW. Dzięki swej szerokiej i kompleksowej ofercie firma NIBE spełnia wszystkie wymagania jakie wyszczególnione są w programie, a zakup systemów fotowoltaicznych NIBE PV będzie doskonałym wyborem. Dzięki zastosowaniu pakietu paneli fotowoltaicznych składających się z 10-30 paneli można uzyskać zestawy od 3,2 do 9,6 kW. Zestawy fotowoltaiczne NIBE PV, zawierają moduł komunikacyjny EME 20 który umożliwia komunikację z gruntową oraz powietrzną pompą ciepła NIBE, a także zwiększa wydajność jej pracy, podczas bieżącej produkcji energii elektrycznej ze słońca. Dzięki temu uzyskujemy jeszcze większe oszczędności i niemal zerowe rachunki za energię, a cały system NIBE można zdalnie monitorować przez Internet za pomocą witryny NIBE Uplink.

KIEDY?

Program „Mój prąd” zaplanowano na lata 2019-2025.

Pierwszy nabór do Programu Mój Prąd zakończył się 20.12.2019. Drugi nabór trwał od 13.01.2020 do 18.12.2020. UWAGA! Trzeci nabór rozpoczyna się 01.07.2021 i potrwa do 22.12.2021.

Dofinansowania będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania alokacji środków.

Aby otrzymać wsparcie, inwestycja musi być zakończona w momencie składania wniosku o dofinansowanie.

Instalację uważa się za ukończoną, kiedy:

  • opłacono i zainstalowano panele;
  • podpisano dwukierunkową umowę z dystrybutorem energii;
  • zainstalowano licznik dwukierunkowy.

Inwestycje, które jeszcze nie mają założonego licznika, są uznawane za niedokończone. Dotację będzie można uzyskać jedynie na te instalacje, których realizacja została opłacona nie wcześniej niż 01.02.2020.

Wymogiem przyznania dotacji będzie spełnienie warunków programu oraz przedstawienie stosownej dokumentacji – faktur za instalację fotowoltaiczną oraz umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego (zakładem energetycznym) na wymianę licznika na dwukierunkowy. Dotacje z programu „Mój Prąd” będą wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

ILE?

W ramach programu „Mój prąd” można otrzymać dotację, czyli bezzwrotną pomoc finansową. Budżet rządowego programu „Mój Prąd" w trzecim naborze wynosi 534 000 tys. zł. Wsparcie pokryje do 50% kosztów kwalifikowanych, nie będzie mogło jednak przekroczyć 3 tys. zł. Dotacja obejmuje instalacje o mocy od 2 do 10 kW. Koszty kwalifikowane obejmują zakup paneli fotowoltaicznych, inwertera, okablowania oraz usługi montażowej.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

UWAGA! Wnioski będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą odrzucane.

UWAGA! Należy przygotować elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów, które będziemy musieli dołączyć do wniosku składanego przez Internet:

  • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

OSZCZĘDNOŚCI

Rządowy program „ Mój Prąd" nie tylko pozwala chronić środowisko i spełnia wymogi Unii Europejskiej, ale także przynosi realne oszczędności na rachunkach za energię. Eksperci przyjmują, że oszczędności z tytułu posiadania instalacji wyniosą w jednym roku 2500 zł – są to wyliczenia na podstawie taryfy G11. Ponadto prosument będzie mógł skorzystać obowiązującej od początku 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej (pozwalającej odliczyć instalację fotowoltaiczną od podstawy podatku), jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem. Program „ Mój prąd” nie będzie łączyć się z dotacją w ramach programu „Czyste Powietrze”.

UWAGA! Dofinansowanie z programu "Mój Prąd" na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych jest zwolnione z opodatkowania PIT i nie trzeba wykazywać go w zeznaniu rocznym.

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

1.

Program priorytetowy "Mój Prąd"

»Pobierz« Pdf, 626.9 kB.

2.

Regulamin Programu "Mój Prąd"

»Pobierz« Pdf, 688.9 kB.

3.

Ogłoszenie o naborze do Programu "Mój Prąd"

»Pobierz« Pdf, 787.7 kB.

4.

Wzór zaświadczenia OSD

»Pobierz« Pdf, 325.5 kB.

5.

Pomoc kontekstowa GWD

»Pobierz« Pdf, 454 kB.

6.

Obowiązki informacyjne Beneficjenta

»Pobierz« Pdf, 545.7 kB.

7.

Generator wnisków o dofinansowanie GWD

»Generuj wniosek«

Więcej informacji:

Dział Odnawialnych Źródeł Energii

NIBE-Biawar Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 57

15-703 Białystok

tel: +48 85 662 84 82

pompyciepla@biawar.com.pl

lub

Koordynator programu NFOŚiGW: Marcin Jamiołkowski

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Tel.: +48 22 45 90 387

mojprad@nfosigw.gov.pl

Więcej szczegółowych informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/