Start O NIBE Zrównoważony rozwój
NIBEs arbete med hållbara energilösningar. Naturbild skogsväg

Ekologiczne rozwiązania energetyczne od 70 lat

Każdego dnia pracujemy, aby świat był lepszy.

Każdego dnia pracujemy, aby świat był lepszy.

Już od samego początku w 1952 roku angażowaliśmy oraz koncentrowaliśmy się na opracowywaniu nowych metod poprawiających efektywność energetyczną. NIBE odgrywa ważną rolę w transformacji społeczeństwa na bardziej zrównoważone. I jesteśmy z tego dumni.

Jednak zdajemy sobie sprawę z tego, jak złożona jest kwestia zrównoważonego rozwoju oraz jak ważne jest działanie w sposób odpowiedzialny. Dotyczy to również naszych pracowników i dostawców oraz wpływu, jaki nasze produkty mają na klimat i społeczeństwo wokół nas przez cały cykl ich przydatności do użycia — to zadanie, do którego podchodzimy bardzo poważnie.

Zmiany klimatyczne to największe wyzwanie naszych czasów

Zmiany klimatyczne to największe wyzwanie naszych czasów

W NIBE aktywnie pracujemy, aby tworzyć produkty i systemy dostosowane do nowoczesnych wymagań w zakresie rozwiązań zrównoważonej energii. Naszym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz proporcji energii odnawialnej, w związku z czym tworzymy długoterminowe wartości dla naszych klientów i klimatu.

Zapewniamy zrównoważony rozwój w czterech głównych obszarach:

Odpowiedzialność biznesowa

Pracujemy z odpowiedzialnymi firmami w całym naszym łańcuchu wartości, a etyka jest ważną częścią naszej działalności. Klienci powinni mieć powody, aby nam ufać.

Odpowiedzialność środowiskowa

Naszą odpowiedzialność środowiskową postrzegamy jako ważną część naszego łańcucha przetwarzania, począwszy od dostawców i kończąc na klientach.

Zmniejszamy wpływ naszych produktów na środowisko i klimat w ciągu całego ich cyklu użytkowania.

Odpowiedzialność pracowników

Kluczem do zrealizowania naszych celów dzisiaj i w przyszłości jest zdolność do przyciągania oraz utrzymywania nowych, kompetentnych i oddanych pracowników.

Korporacyjna odpowiedzialność społeczna

Firma jest częścią społeczeństwa, a więc musimy działać odpowiedzialnie. Współpracujemy lokalnie i globalnie ze szkołami, placówkami edukacyjnymi i organizacjami, aby zwiększać umiejętności i zwalczać ubóstwo.

NIBE wspiera Agendę 2030

W 2014 roku firma NIBE zobowiązała się do przestrzegania 10 zasad United Nations Global Compact (UNGC). UNGC to dobrowolna inicjatywa oparta na zobowiązaniach zarządu firmy do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i aktywnym nawiązywaniu partnerstw w celu wspierania długoterminowych celów ONZ.

We wrześniu 2015 roku kraje członkowskie ONZ przyjęły cele zrównoważonego rozwoju (SDG). 17 celów zrównoważonego rozwoju to wytyczne dla wszystkich krajów członkowskich pomagające im ustalić jasny plan do 2030 roku i podjąć środki w celu długoterminowego zrównoważonego rozwoju, zwalczania skrajnego ubóstwa, walki z kryzysem klimatycznym oraz niwelowania nierówności i niesprawiedliwości na świecie.

Wstępnie zdecydowaliśmy się na zrealizowanie 6 z 17 celów ustanowionych w Agendzie 2030.

Nasze zobowiązania do realizacji postanowień Agendy 2030

  • Zwiększenie proporcji produktów opartych na energii odnawialnej i sprostanie potrzebom rynkowym w zakresie rozwiązań efektywnych i czystych energetycznie..
  • Promowanie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, ochrona praw pracowników i zapewnienie godnych warunków pracy w zakładach oraz w całym łańcuchu dostaw. Zabezpieczenie zatrudnienia i rozwoju.
  • Zwiększanie ekologicznej produkcji poprzez wydajne wykorzystywanie zasobów, czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i zapewnianie funduszy na badania i rozwój.
  • Zapewnianie komponentów, produktów i rozwiązań zasobooszczędnych oraz dostosowanych do klimatu, aby tworzyć ekologiczne miasta i bezpieczną infrastrukturę.
  • Stosowanie zrównoważonych metod w zakresie obsługi środków chemicznych oraz ograniczenie ich uwalniania do powietrza, wody i gleby. Ochrona zasobów, minimalizowanie produkcji odpadów, recykling i ponowne wykorzystanie surowców na większą skalę. Przejrzyste zgłaszanie informacji o zrównoważonym rozwoju w naszym cyklu raportowania.
  • Przestrzeganie i utrzymywanie ustawodawstwa międzynarodowego i aktywne zapobieganie korupcji we wszelkich jej formach. Tworzenie wewnętrznych systemów monitorowania zgodności z przepisami prawnymi oraz z etyką biznesową.

Cele zrównoważonego rozwoju, nad którymi pracujemy

Poza celami globalnymi firma NIBE jest również odpowiedzialna za cele biznesowe i systematycznie kontroluje — z należytą starannością — różne części łańcucha dostaw, w tym podwykonawców. Nasze zakłady wytwórcze pracują nad długoterminowymi celami polegającymi na zastąpieniu paliw kopalnych surowcami odnawialnymi. Dysponujemy systemami zarządzania w różnych obszarach, głównie jakości, ochrony środowiska i warunków pracy. Ponadto niektóre nasze działania są certyfikowane. Środowisko pracy jest ważne, a my stale pracujemy nad zmniejszeniem ryzyka urazów i chorób zawodowych.

Pomóż nam zbudować ekologiczną przyszłość

Znaczna ilość dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery pochodzi z surowców kopalnych używanych do instalacji grzewczych oraz zapewniających ciepłą wodę. Olej, węgiel i gaz trzeba zastąpić odnawialnymi źródłami energii, które redukują trwałe szkody dla środowiska.

Wykres NIBE

Od 70 lat opracowujemy rozwiązania klimatyczne, a teraz zapraszamy Cię do udziału w procesie tworzenia ekologicznej przyszłości wspólnie z nami. Dbamy o nordyckie dziedzictwo. Pozyskując odnawialne źródła energii z natury i łącząc je z inteligentną, innowacyjną technologią, możemy zapewnić rozwiązania korzystne dla wszystkich.

Zacznij od pompy ciepła marki NIBE

Zastąpienie paliw kopalnych energią odnawialną przynosi wiele korzyści. Zyskujesz ekologiczne rozwiązanie do ogrzewania, które przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo możesz zdecydować się na rozwiązanie energooszczędne, dzięki któremu zmniejszysz zużycie i koszty energii. Wyświadczysz przysługę zarówno sobie, jak i środowisku.

Urządzenia NIBE

Pompy ciepła NIBE umożliwią Ci wykorzystywanie energii odnawialnej ze środowiska i tworzenie komfortowego klimatu w pomieszczeniu. Pompa ciepła przekłada się na natychmiastowe korzyści dla środowiska, mniejsze zużycie energii oraz redukcję emisji.

Wymagana ilość energii jest stosunkowo niewielka, ponieważ elektryczność nie jest głównym źródłem zasilania pompy ciepła. Energia elektryczna zasilająca pompę pozyskiwana jest ze źródeł odnawialnych, dzięki czemu możesz zaoszczędzić nawet 75% kosztów ciepłej wody i ogrzewania. Ceny energii nieustannie rosną, a więc to dobra decyzja. Inwestycja przyniesie korzyści już po miesiącu.

Dowiedz się więcej o naszych produktach»

Sustainability work and NIBE

228 000 ton mniej emisji CO2 w 2019

Obliczyliśmy ilość ograniczonych emisji na podstawie systemów grzewczych zastąpionych pompami ciepła NIBE w 2019 roku w UE i uzyskaliśmy wynik 228 000 ton mniej emisji zaledwie w rok. To mniej więcej tyle samo, co emisje ze wszystkich autobusów, motorowerów i motocyklów w całej Szwecji czy też 100 000 przelotów samolotem dla jednej osoby do Tajlandii i z powrotem.

Grupa NIBE – globalna grupa obecna na całym świecie

Firma NIBE zapewnia rozwiązania energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Zapewniają one komfort w pomieszczeniach każdego rodzaju nieruchomości. Oferujemy również rozwiązania inteligentnego ogrzewania i sterowania w przemyśle i infrastrukturze.

Dowiedz się więcej na NIBE.com »