Zrównoważony rozwój jest w naszej naturze
Codziennie pracujemy, aby uczynić świat lepszym miejscem.

Od samego początku istnienia NIBE, pracowaliśmy z pełnym zaangażowaniem i skupieniem, aby opracować nowe, skuteczne metody poprawy efektywności energetycznej. Dzięki temu dziś NIBE odgrywa ważną rolę w globalnej zmianie do bardziej zrównoważonego społeczeństwa. Jesteśmy z tego dumni. Zdajemy sobie również sprawę z tego, jak złożoną kwestią jest zrównoważony rozwój i jak ważne jest, aby działać odpowiedzialnie jako firma, jeśli chodzi o naszych własnych pracowników i dostawców, wpływ produktów na klimat przez cały cykl ich życia oraz społeczeństwo wokół nas – a zadanie to traktujemy bardzo poważnie.

Zrównoważony rozwój NIBE

Zmiana klimatu - największe wyzwanie naszych czasów

W NIBE aktywnie pracujemy nad tworzeniem produktów i systemów, które są dostosowane do nowoczesnych wymagań dotyczących zrównoważonych rozwiązań energetycznych. Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej i udziału energii odnawialnej, a tym samym tworzenie długoterminowej wartości dla naszych klientów i klimatu.

CZTERY OBSZARY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W NIBE:

Odpowiedzialność w biznesie

Jesteśmy odpowiedzialni za nasz biznes w każdym obszarze działalności, od projektu, przez produkcję, aż po sprzedaż. Etyka jest ważną częścią naszej działalności. Ty, jako nasz klient, powinieneś móc nam zaufać.

Odpowiedzialność za środowisko

Postrzegamy naszą odpowiedzialność za środowisko jako ważną część naszego całego łańcucha przetwarzania, który zaczyna się od naszych dostawców, a kończy na Tobie jako kliencie. Dążymy do zmniejszenia wpływu produktów na środowisko i klimat przez cały cykl ich życia.

Odpowiedzialność za pracowników

Kluczem do osiągnięcia naszych celów dziś i w przyszłości jest możliwość zatrzymania i przyciągnięcia nowych kompetentnych, zaangażowanych pracowników.

Odpowiedzialność za lokalną społeczność

Jako część społeczeństwa musimy działać odpowiedzialnie jako firma.

Wspieramy UNGC i globalne cele zrównoważonego rozwoju ONZ w Agendzie 2030

W 2014 r. NIBE zobowiązało się do przestrzegania 10 zasad w ramach UNGC (United Nation Global Compact). UNGC to największa na świecie, dobrowolna inicjatywa oparta na zobowiązaniach krajów członkowskich do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i aktywnego nawiązywania partnerstwa w celu wspierania długoterminowych celów ONZ.

We wrześniu 2015 r. państwa członkowskie ONZ przyjęły Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). 17 różnych Celów Zrównoważonego Rozwoju wskazują wszystkim członkom UNGC drogę do opracowania jasnego planu, i do 2030 r. podjęcia niezbędnych kroków w celu stworzenia długoterminowego zrównoważonego rozwoju, wyeliminowania skrajnego ubóstwa, rozwiązania kryzysu klimatycznego oraz zmniejszenia nierówności i niesprawiedliwości na świecie.

Jako NIBE, zdecydowaliśmy się pracować przede wszystkim nad 6 z 17 globalnych celów Agendy 2030.

Przeczytaj więcej o naszej wizji i naszych celach »

Zaangażowanie NIBE w Agendę 2030

- Zwiększenie udziału produktów opartych na energii odnawialnej i zaspokojenie zapotrzebowania rynku na energooszczędne i czyste rozwiązania energetyczne.

- Promowanie bezpiecznego środowiska pracy, ochrona praw pracowników i zapewnienie godnych warunków pracy zarówno w ich własnych operacjach, jak i na poziomie dostawcy oraz ochrona zatrudnienia i rozwoju.

- Sprawić, aby produkcja była bardziej zrównoważona poprzez efektywne wykorzystanie zasobów, stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii oraz przeznaczanie funduszy na badania i rozwój.

- Dostarczanie zasobooszczędnych i dostosowanych do klimatu komponentów, produktów i rozwiązań, które przyczyniają się do rozwoju zrównoważonych miast i bezpiecznej infrastruktury.

- Zastosuj zrównoważone metody obchodzenia się z chemikaliami i redukcji emisji do powietrza, wody i gleby. Zarządzaj zasobami, minimalizuj odpady, przetwarzaj i wykorzystuj więcej. Przejrzyste raportowanie informacji o zrównoważonym rozwoju w naszym cyklu raportowania.

- Poszanowanie i przestrzeganie przepisów krajowych i transgranicznych, a także aktywne zwalczanie wszelkich form korupcji. Tworzenie systemów kontroli wewnętrznej zgodności z prawem i przestrzegania zasad etyki biznesowej.

Przeczytaj więcej o naszych zobowiązaniach »

Inne cele zrównoważonego rozwoju, do których dążymy

Oprócz celów globalnych firma NIBE stawia sobie za cel odpowiedzialny biznes i systematycznie przeprowadza inspekcje firm w różnych częściach łańcucha wartości, takich jak podwykonawcy. Nasze fabryki od dawna pracują nad zastąpieniem paliw kopalnych odnawialnymi źródłami. Posiadamy systemy zarządzania w różnych częściach, przede wszystkim w zakresie jakości, środowiska i środowiska pracy. Środowisko pracy jest ważne i stale pracujemy nad zmniejszeniem ryzyka urazów zawodowych.

Przeczytaj więcej o naszych celach »

Bergvärme


Pomóż nam budować zrównoważoną przyszłość

Ogromna część dwutlenku węgla w atmosferze pochodzi z kopalnych źródeł energii wykorzystywanych do ogrzewania domów i ciepłej wody. Ropa, węgiel i gaz muszą zostać zastąpione odnawialnymi źródłami energii, które ograniczą trwałe szkody dla naszej planety.

Jako producent z niemal 70-letnim doświadczeniem w zakresie produkcji rozwiązań dla klimatu, chcielibyśmy zaprosić Cię do udziału w budowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości. Cenimy nasze dziedzictwo. Pozyskując energię odnawialną z natury i łącząc ją z nową inteligentną technologią, możemy zaoferować skuteczne rozwiązania, które przyniosą korzyści wszystkim.

Zacznij od pompy ciepła NIBE

Przejście z paliw kopalnych na energię odnawialną przynosi wiele korzyści. Otrzymujesz bardziej zrównoważone rozwiązanie grzewcze, które pomaga zmniejszyć wpływ na klimat. Ponadto możesz wybrać bardziej energooszczędne rozwiązanie, które może obniżyć zużycie energii i jej koszty. Wyświadczasz przysługę sobie i środowisku.

Dzięki pompie ciepła NIBE możesz wykorzystać darmową energię odnawialną z otoczenia do stworzenia przyjemnego klimatu w domu. Pompa ciepła natychmiast zaczyna zapewniać zwrot kosztów środowiskowych w postaci zmniejszonego zużycia energii i redukcji emisji.

Ilość energii elektrycznej potrzebnej do pracy pompy ciepła jest stosunkowo niewielka, ponieważ nie jest ona głównym źródłem energii dla pompy ciepła. Energia elektryczna jest potrzebna tylko do zasilania pompy ciepła, która w większości wykorzystuje energię odnawialną, dzięki czemu możesz zaoszczędzić do 75% na rachunkach za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony ze swego wyboru, biorąc pod uwagę stale rosnące ceny prądu. W rzeczywistości możesz zacząć cieszyć się swoimi oszczędnościami już od pierwszego miesiąca.

Przeczytaj więcej o naszych produktach »Grupa NIBE – globalna grupa z firmami obecnymi na całym świecie

NIBE oferuje przyjazne dla środowiska i energooszczędne rozwiązania zapewniające komfort w pomieszczeniach we wszystkich rodzajach nieruchomości, a także komponenty i rozwiązania do inteligentnego ogrzewania i sterowania w przemyśle i infrastrukturze.

Czytaj więcej o Grupie NIBE »


228 000 ton mniej emisji CO2 w 2019 roku


W 2019 roku całkowita zredukowana emisja pochodząca z systemów grzewczych zastąpionych urządzeniami NIBE w UE wyniosła aż 228 000 ton dwutlenku węgla. To mniej więcej tyle, ile emitują wszystkie autobusy, motorowery i motocykle w całej Szwecji lub 100 000 lotów w obie strony na osobę do Tajlandii.

Przeczytaj cały artykuł »