Start NIBE Blogi ja uutiset Miksi mitoitus on tärkeä tehdä Blogi
Mitoituksen tärkeys lämpöpumpun hankinnassa

Miksi mitoitus on tärkeä tehdä ennen lämmityksen hankintaa?

Maarit Auvinen | Tekninen myyjä
Maarit Auvinen NIBE myynti

Kun lämmityksen suunnittelussa puhutaan mitoituksesta, voi ensimmäistä kertaa talon rakentamista suunnittelevalle tai lämpöpumppua vaihtavalle olla epäselvää, mitä sillä tarkoitetaan ja miksi se on tärkeä tehdä.


Mitoituksessa määritetään asiakkaan pyynnöstä sopivat laitevaihtoehdot esimerkiksi maalämpö- ja ilma-vesilämpövaihtoehdoille. Maalämpöpumppujen kohdalla tehdään myös energiakaivojen mitoitus. Mitoituksesta laaditun energialaskelman perusteella asiakas voi halutessaan vertailla esimerkiksi energiatehokkuutta NIBE maalämpöpumpun ja NIBE ilma-vesilämpöpumpun välillä. Asiakkaalle lähetettävässä energialaskelmassa on sopivien lämpöpumppujen lisäksi ehdotukset laitetta tai lämmitysjärjestelmää täydentävistä laitteista ja tarvikkeista, kuten esim. ilmanvaihtokoneesta, viilennyksestä, lisätarvikkeista, lisävaraajasta ja aurinkopaneeleista. Energialaskelman saatuaan asiakas ottaa yhteyden urakoitsijaan lämpöpumpun tilausta varten.

Mitoitus tulee tehdä aina ennen uuden lämpöpumpun hankintaa, jotta voidaan valita taloon tehoiltaan mahdollisimman sopiva lämpöpumppu. Lisäkuluja NIBE mitoituksesta ei aiheudu, sillä se on ilmainen, eikä se velvoita ostoon. Mitoitus voidaan pyytää heti kun uudisrakennukselle on saatu energiaselvitys LVI-suunnittelijalta, mutta saneerauskohteissa mitoittaja tarvitsee vain määrätyt tiedot talosta. Asiakkaan antamien tietojen perusteella tehty energialaskelma toimitetaan hänelle yleensä parissa päivässä. Maalämpöpumpun vaihdon yhteydessä kannattaa pyytää mitoitus, jolla varmistetaan olemassa olevan kaivon riittävyys uudelle pumpulle.

Miksi sitten on tärkeää, että lämpöpumppu on mitoitettu oikein? Lämpöpumppu, jossa on liian vähän tehoa rakennuksen lämmitystehon tarpeeseen nähden, ei riitä kattamaan talon lämmitystarvetta. Tällöin sisäilma ei ole riittävän lämmin. Jos lämpöpumppu on mitoitukseltaan liian suuri, se lyhentää laitteen elinkaarta sekä nostaa lämmityskustannuksia. Nykyisillä sähkönhinnoilla tällä on erityisesti merkitystä.

NIBEn luotettavalla mitoitusohjelmalla tekevät mitoituksia myös siihen koulutetut urakoitsijat. NIBE järjestääkin aktiivisesti koulutuksia LVI-ammattilaisille myös muihin lämpöpumpun asennukseen ja käyttöön liittyvin aihein. Myös kuluttajille tarjotaan lämpöpumpun käyttöön ja valintaan liittyviä webinaareja.

Mitoitusta tarvitessasi, ota yhteyttä NIBEn tekniseen myyntiin myynti@nibe.fi, 09 274 697 40 tai kysy urakoitsijaltasi.

Maarit Auvinen

Tekninen myyjä, NIBE Energy Systems Oy


Kun pyydät mitoitusta, niin varaa nämä tiedot käden ulottuville:

  • rakennuksen sijainti
  • rakennuksen lämmitettävän pinta-alan koko
  • lämmönjako (patteri-, lattia- tai ilmalämmitys)
  • asukasmäärä
  • rakennusvuosi (vanha rakennus)
  • nykyisen lämmityksen kulutus (kilowattia/litraa) 
  • energiaselvitys (uusi rakennus)