Start Klienditugi KKK - korduma kippuvad küsimused

KKK - korduma kippuvad küsimused

Kas soovite infot NIBE toodete kohta? Oleme siia kogunud vastused kõige levinumatele küsimustele, nii et saate kiiresti ja hõlpsalt leida Teid huvitavad vastused.

Erinevalt kulukatest fossiilkütustest, mille varud on kiiresti kahanemas, on taastuvenergia turvaline, kohe saadaval ja tegelikult lõpmatu energiaallikas. Taastuvenergial põhinevad küttesüsteemid kujutavad endast kuluefektiivseid, usaldusväärseid ja energiatõhusaid lahendusi, mis aitavad süsiniku jalajälge vähendada ning pikaajaliselt kütust säästa.

Taastuvenergial põhineva kütteseadme paigaldamisel võite kvalifitseeruda ka taastuvenergiaallikatest soojus- või elektrienergia tootmise riiklikele abimeetmetele. Tutvuge riigi poolt pakutavate abimeetmetega.

Taastuvenergial põhinevasse kütteseadmesse investeerimisel on süsteemi paigaldamiseks usaldusväärse eksperdi leidmine sama oluline kui õige toote valimine. NIBE tooteid ostes pöörduge vaid NIBE kohaliku esindaja poolt tunnustatud müügi või paigalduspartnerite poole.

Kohalik NIBE müügi- või paigaldusekspert aitab teil kavandid üle vaadata ning annab soovitusi sobiva küttesüsteemi ja parima lahenduse osas. NIBE toodete soetamiseks pöörduke alati volitatud edasimüüjate/paigaldajate poole. Info kohalike esindjate kohta on leitav siit >

Soojuspump on taastuvenergial põhinev seade, mis ammutab looduslikku soojusenergiat ja teisaldab selle siseruumidesse. See tagab energia- ja kulutõhusalt ruumide kütmise ning vajamineva sooja tarbevee.

Soojuspumpades rakendatakse maapinda, kivimitesse, järvedesse, õhku või vette talletatud loodusenergiat. Süsteem suunab taastuvenergia soojusvahetisse, mis tagab efektiivse ja katkematu kütmise ning vajamineva sooja tarbevee.

NIBE toodab järgnevat tüüpi soojuspumpasid:

Õhksoojuspumbad

Maasoojuspumbad

Väljatõmbeõhu-soojuspumbad

Klõpsake siia, et tutvuda lähemalt NIBE tipptasemel soojuspumpade tootevalikuga ja saada täpsemat teavet iga tehnoloogia tööpõhimõtte kohta.

NIBE pakub taastuvenergial põhinevate küttesüsteemide osas piiramatuid valikuvõimalusi, olles spetsialiseerunud kõrgtehnoloogiliste ja energiatõhusate kütte, ventilatsiooni, jahutuse ning soojuse taaskasutamise lahendustele.

Lisaks maa-, õhk-vesi- ja väljatõmbeõhu-soojuspumpadele kuuluvad NIBE kui turuliidri tooteportfelli ka täiuslikud ventilatsioonilahendused.

Tutvuge NIBE täieliku tootevalikuga.

 • Lahenduse leiate korduma kippuvatest küsimustest või kasutusjuhendist / Hooldus- ja paigaldusjuhistest
 • Kontrollige, kas kõik termostaadid on avatud.
 • Kontrollige, kas kaitsmed või rikkevoolukaitse on rakendunud.
 • Kontrollige, kas teie soojuspump on seadistatud õigele töörežiimile.
 • Kontrollige filtreid.
 • Kontrollige, kas radiaatorid on õhutatud.
 • Kontrollige, kas teie süsteem on vastavalt juhistele õhutatud.
 • Kirjutage oma seadme seerianumber üles. Teil on seda vaja teenuse tellimisel.

 • Enne teenuse tellimist on oluline meeles pidada, lugege siit >
 • Kirjutage alati üles toote seerianumber. Hooldusfirma vajab seerianumbrit, kui nad teile appi tulevad. Seerianumber on oluline, sest selle abil saab kontrollida, mis seadmega on tegemist.
 • Kui teil on NIBE toote kohta küsimusi, pöörduge kõigepealt müüja/paigaldaja poole, kes tunneb teie süsteemi kõige paremini. Kui ta ei saa aidata, võite pöörduda NIBE kohaliku esindaja/maaletooja poole. Hooldustööde tellija on alati kohustatud maksma, kuni on võimalik kindlaks teha, et tegemist on garantiivigadega.

Paagis olev külm vesi paisub soojenedes. Seega võib kaitseklapp vabastada 2–5% päevas kasutatavast veekogusest. Nt 300-liitrine veeboiler võib päevas kaitseklapi kaudu väljutada ca 10 liitrit vett. On oluline, et kaitseklapi kaudu väljalastav vesi juhitakse õigesti põranda äravoolu.

Omanikuna kannate oma soetatud seadme/seadmete eest esmast vastutust. Seadme/seadmete ja energiaarvesti tööd tuleks regulaarselt jälgida.

kontrollige süsteemi

 • Kontrollige, kas küttesüsteem on hoolikalt õhutatud
 • Kontrollige küttesüsteemi rõhku. Rõhk peaks olema 0,5–1,5 baari
 • Kontrollige, kas teie soojuspump on seadistatud õigele töörežiimile
 • Kontrollige, kas radiaatorid ja põrandakütte termostaadid on täielikult avatud
 • Kontrollige, kas tsirkulatsioonipump töötab
 • Kontrollige, kas soojuspumba välistemperatuur vastab tegelikule temperatuurile ja kas välisandur on õigesti paigutatud
 • Kontrollige, kas on valitud õige küttegraafik
 • Kontrollige, kas vajalikud filtrite vahetused / puhastused on tehtud

Lisateavet toote/toodete hooldamise kohta leiate seadme/seadmete kasutusjuhendist.

Oleme koostanud valmis vastused ka korduma kippuvatele küsimustele.

_