Start Teadmistepank Seadme hooldus

Seadme hooldus

Omanikuna vastutate oma seadme eest peamiselt teie. Seadme tööd ja energiaarvesti näitu tuleks regulaarselt jälgida.

Kontrollige oma süsteemi

  • Kontrollige, kas küttesüsteem on hoolikalt ventileeritud
  • Kontrollige küttesüsteemi rõhku. Rõhk peaks olema 0,5–1,5 baari
  • Kontrollige, kas teie soojuspump on seatud õigele töörežiimile
  • Kontrollige, kas radiaatorite ja põrandakütte radiaatorid on täielikult avatud
  • Kontrollige, kas tsirkulatsiooniveepump töötab
  • Kontrollige, kas soojuspumba välistemperatuur ühtib tegeliku temperatuuriga ja kas välisandur on õigesti paigutatud
  • Kontrollige, kas valitud on õige küttegraafik
  • Kontrollige, kas vajalikud filtrid/puhastused on tehtud

Lisateavet toote hooldamise kohta leiate oma seadme kasutusjuhendist.

Kui teil on lisaküsimusi, võtke ühendust lähima NIBE edasimüüjaga. 
NIBE partneri leiate siit »

_