NIBE tooted

Energia loodusest – kütmine, jahutamine, sooja tarbevee tootmine ja ventilatsioon

Taastuvenergial põhinevad sisekliimalahendused

NIBE tooted tagavad Teie kodu kütmise, jahutamise, vajamineva sooja tarbevee ja ventilatsiooni mugavalt ning minimaalse keskkonnamõjuga. Looduslike taastuvate energiaallikate rakendamisel loome üheskoos säästvama tuleviku.

  • Soojuspumbad

  • Mahtboilerid ja puhverpaagid

  • Elektrilised veeboilerid

  • Päikesepaneelid

  • Ventilatsioon

  • Tooted suurematele majadele