Start Teadmistepank Välisõhk kui energiaallikas

Õhk-vesisoojuspumbad – välisõhust soojuse ammutamine


Så enkelt monteras solceller på taket

Soojuspump on elektriline seade, mis ammutab soojusenergiat ühest kohast ja teisaldab selle teise kohta. Soojuspump pole uudne tehnoloogia, seda on Rootsis ja mujal maailmas juba aastakümneid kasutatud. Soojuspumpade kasutusrakenduste levinuimate näidete hulka kuuluvad külmikud ja konditsioneerid.

Soojuspumpade soojusülekande tagab külmutusagensi tsirkulatsioon ning vahelduv aurustumise ja kondenseerumise tsükkel. Kompressor pumpab külmutusagensit ühest soojusvahetist teise. Külmutusagens aurustub madalal rõhul ühes soojusvahetis (aurustis) ja absorbeerib ümbritsevast väliskeskkonnast soojusenergiat. Seejärel kompresseeritakse külmutusagens ahela teise soojusvahetisse (kondensaatorisse), kus see kõrgel rõhul kondenseerub. Nüüd vabaneb tsükli varasemas etapis absorbeeritud soojusenergia, mida kasutatakse siseruumide ja sooja tarbevee kütmiseks.

Så enkelt monteras solceller på taket


Uued võimalused teile ja ümbritsevale keskkonnale

Välisõhust soojusenergia ammutamise tööpõhimõte on lihtne, kuid oleme aastate jooksul tehnoloogiat üha täiuslikemate toodete pakkumiseks veelgi omalt poolt edasi arendanud. Lisaks on meie soojuspumpade paigaldamine ja kasutamine järjest lihtsamaks muutunud. Põhimõtteliselt reguleerivad ja jälgivad tänspäevased nutikad soojuspumbad automaatselt töötamist ning töökindlus on tagatud paljudeks aastateks. NIBE tooted on töökindlad ja säästlikud nii teile kui ka looduskeskkonnale.

_