Start Teadmistepank Väljatõmbeõhk kui energiaallikas

VÄLJATÕMBEÕHU-SOOJUSPUMP TAASKASUTAGE VÄLJATÕMMATAVAT ventilatsiooniÕHKU


Så enkelt monteras solceller på taket

Väljatõmbeõhu-soojuspumbad ventileerivad kõigepealt teie kodu ja kasutavad seejärel ventilatsiooniõhus olevat soojusenergiat tarbevee ja küttesüsteemi soojendamiseks. Teisisõnu - väljatõmbeõhu-soojuspump taaskasutab väljatõmmatavast õhust saadavat soojusenergiat.

Ventilaator tõmbab ventilatsiooniõhku kõigist maja niisketest ruumidest. See tekitab nõrga alarõhu, mille tõttu liigub õhk ka teistest ruumidest niisketesse ruumidesse. Värske välisõhk juhitakse majja õhutusklappide kaudu, ventileerides kõiki maja ruume. Siseõhk tsirkuleerib pidevalt hoone ventilatsioonisüsteemis ja soojenenud ruumiõhk suunatakse soojuspumpa, kus õhus olev energia taaskasutatakse. Ventilatsiooniõhust ammutatud soojusenergiaga kütab soojuspump maja ja toodab sooja tarbevett. Väljatõmbeõhu-soojuspump tagab tänu pidevale õhu ventileerimisele ka meeldiva siseõhu.

Så enkelt monteras solceller på taket


Uued võimalused – Teile ja ümbritsevale keskkonnale

Väljatõmbeõhu-soojuspumpade põhimõte on lihtne, kuid NIBE täiustab ja arendab antud tehnoloogiat pidevalt, et luua järjest paremaid ja efektiivsemaid tooteid. Meie soojuspumpad on ka ülimalt paigaldaja- ja kasutajasõbralikud. Meie tooted on usaldusväärsed ja tagavad märkimisväärse kokkuhoidu Teile ning säästavad ümbritsevat keskkonda.

Kuhu sobib väljatõmbeõhu-soojuspump?

Väljatõmbeõhu-soojuspump sobib eeskätt uutesse majadesse, sest tänapäeval on kindlalt projekteeritud väljatõmbeõhu-soojuspumba jaoks sobiv ventilatsioonisüsteem. Loomulikult saab ka vana väljatõmbeõhu-soojuspumba asendada vajadusel uuega, sageli ilma ventilatsioonisüsteemi muutusteta. Samuti tasub kaaluda vana ventilatsiooniseadme väljavahetamist väljatõmbeõhu-soojuspumba vastu, sest siis saab seda tulevikus kasutada ka kütmiseks ja sooja tarbevee tootmiseks.

Kaasaegsed uusehitised, mis on vastavalt nõuetele ehitatud on enamasti energiatõhusad, mistõttu on väljatõmbeõhu-soojuspump sobiv lahendus kütmiseks ja ventilatsiooniks majadele suurusega ca 200 ruutmeetrit. Kuna seade ei vaja maakollektorit ega põhjusta naabritele häirivat müra, siis sobib see eriti hästi tihedalt asustatud piirkondadesse väikese krundiga majadele või ridaelamutele.

_