RD Novoť, F1245-12 kW, zemný kolektor

Rok inštalácie: 2017

Tepelné čerpadlo: NIBE F1245-12

Zdroj energie: plošný kolektor (600 m)

Miesto inštalácie: Novoť

Inštalačná firma: EPITREND, s.r.o.

Typ budovy: rodinný dom

Riešenie: podlahové vykurovanie, ohrev teplej vodyNibe Novoť

Nibe Novoť

Nibe Novoť

Nibe Novoť

Nibe Novoť

Nibe Novoť

Nibe Novoť

Nibe Novoť