F1245-6 kW, Čaňa

Rok inštalácie: 2017

Tepelné čerpadlo: NIBE F1245-6 kW

Zdroj energie: plošný kolektor (jazero)

Miesto inštalácie: Čaňa

Inštalačná firma: EPITREND, s.r.o.

Typ budovy: obytný dom

Riešenie: podlahové vykurovanie, príprava teplej vody

Špeciálne aplikácie: nibeuplink.com – vzdialený prístup
Nibe Čaňa

Nibe Čaňa

Nibe Čaňa

Nibe Čaňa

Nibe Čaňa

Nibe Čaňa

Nibe Čaňa

Nibe Čaňa

Nibe Čaňa