Start Výber tepelného čerpadla Ukážky inštalácií Rodinné domy Vzduch voda RD Panoráma Košice - 46 ks TČ NIBE SPLIT 12

RD Panoráma Košice - 46 ks TČ NIBE SPLIT 12

Pol roka pred plánovaným termínom sa odovzdáva majiteľom 1. etapa ambiciózneho projektu v Košiciach - Panoráma.

Súčasťou tohto projektu sú aj naše tepelné čerpadlá NIBE SPLIT.

46 rodinných domov z celkového počtu 51 (1. etapa) bude využívať ako hlavný zdroj tepla - tepelné čerpadlo systém vzduch-voda, ktorým budú pokryté potreby teplej vody, podlahového kúrenia a v lete aj chladenia.

Celkový inštalovaný výkon pre prvú etapu je 552 kW, samozrejme s reguláciou výkonu podľa aktuálnej potreby jednotlivých domov.

Zákazník týmto riešením získava nielen ekologicky ale aj ekonomicky efektívne riešenie, ktoré z hľadiska prevádzkových nákladov dokáže pokryť potrebu rodinného domu sumou nižšou ako 2 izbový byt v paneláku.
Nibe Panoráma Košice

Nibe Panoráma Košice

Nibe Panoráma Košice

Nibe Panoráma Košice

Nibe Panoráma Košice