Start Výber tepelného čerpadla Ukážky inštalácií Rodinné domy Vzduch voda NIBE F2300-20 kW x 4, vonkajší vzduch, Gelnica

NIBE F2300-20 kW x 4, vonkajší vzduch, Gelnica

Rok inštalácie: 2016

Tepelné čerpadlo: NIBE F2300-20 x 4

Zdroj energie: vonkajší vzduch

Miesto inštalácie: Gelnica

Inštalačná firma: EPITREND, s.r.o.

Typ budovy: obytný dom

Riešenie: zámena CZT za tepelné čerpadlá, 2500 m2 vykurovanej plochy, existujúce radiátory, 1200 m3 ohrev TV


Nibe Gelnica

Nibe Gelnica

Nibe Gelnica

Nibe Gelnica

Nibe Gelnica

Nibe Gelnica