F2040-12 kW a VVM 320, Bratislava

Rok inštalácie: 2017

Tepelné čerpadlo: NIBE F2040-12 kW

Zdroj energie: vzduch

Miesto inštalácie: Bratislava – Devín

Inštalačná firma: EPITREND, s.r.o.

Typ budovy: obytný dom

Riešenie: zámena zemného zásobníka na plyn za tepelné čerpadlo, podlahové vykurovanie, príprava teplej vody

Špeciálne aplikácie: nibeuplink.com – vzdialený prístup


Nibe Bratislava

Nibe Bratislava