Start O NIBE Aktuality Získali sme ocenenie Veľká cena AOVT 2021 za výrobok NIBE S2125

Získali sme ocenenie Veľká cena AOVT 2021 za výrobok NIBE S2125

23. januára 1952 SPATRILA NIBE AB prvýkrát svetlo sveta. Vtedy Nils Bernerup zaregistroval spoločnosť a začal podnikať v Markaryde so štyrmi zamestnancami a vedúcim dielne. Dnes má NIBE AB v Markaryde približne 1 500 zamestnancov a 12 dcérskych spoločností po celom svete. NIBE AB sa v súčasnej dobe skladá z divízií NIBE Energy Systems a Contura.

Od začiatku bola hnacou silou silná firemná kultúra podnikania a zaujatia pre zodpovedné a transparentné podnikanie. Faktory úspechu boli a sú dlhodobé investície do vývoja inovatívnych produktov a strategickej akvizície. Spoločne sme tak mohli dosiahnuť cielený a silný rast.