Start O NIBE Aktuality NIBE AB oslavuje 70 rokov

NIBE AB oslavuje 70 rokov

23. januára 1952 SPATRILA NIBE AB prvýkrát svetlo sveta. Vtedy Nils Bernerup zaregistroval spoločnosť a začal podnikať v Markaryde so štyrmi zamestnancami a vedúcim dielne. Dnes má NIBE AB v Markaryde približne 1 500 zamestnancov a 12 dcérskych spoločností po celom svete. NIBE AB sa v súčasnej dobe skladá z divízií NIBE Energy Systems a Contura.

Od začiatku bola hnacou silou silná firemná kultúra podnikania a zaujatia pre zodpovedné a transparentné podnikanie. Faktory úspechu boli a sú dlhodobé investície do vývoja inovatívnych produktov a strategickej akvizície. Spoločne sme tak mohli dosiahnuť cielený a silný rast.