Näsin Vesijohtoliike Oy
Osoite Lakalaivankatu 3
33840
Tampere
www-osoite www.nasinvesijohtoliike.fi
Puhelinnumero 03 380 5400
Sähköpostiosoite nasi@nasinvjl.fi

Myös lämminvesivaraajahuollot.