Start Partners Energiaportti
Energiaportti
Osoite Puurtajantie 11 D
60100
Seinäjoki
www-osoite www.energiaportti.fi
Puhelinnumero 0443 808 080
Sähköpostiosoite aleksi.karhu@energiaportti.fi