Start NIBE Tietosuoja Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä
NIBE Energy Systems Oy, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa, puh. 09 274 6970

Yhteyshenkilöt

Asiakkaat:
Monica Mäkelä, 050 355 3559, monica.makela@nibe.fi

Toimittajat:
Jukka Ronkainen, 040 195 1892, jukka.ronkainen@nibe.fi


Rekisteriasiat
Asiakaspalvelu vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Rekisterin nimi
NIBE Energy Systems Oy:n markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun NIBE Energy Systems Oy:n liiketoimintaan liittyvän suhteen hoitamiseksi ja hyvän palvelun takaamiseksi. Tietoja voidaan käyttää yhtiön omaan viestintään ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
• Nimi

• Sähköpostiosoite

• Matkapuhelinnumero

• Postiosoite

• Yritys ja asema

• Yrityksen osoitetiedot

Tietolähteet
Rekisteri koostetaan NIBE Energy Systems Oy:n asiakastietojärjestelmästä. Tietoja ylläpidetään aktiivisesti hyödyntäen yleisesti saatavilla olevat internetlähteet (esim. yrityksen omat kotisivut). Asiakas-/toimittajasuhteen hoidosta kertyvät tiedot (tarjoukset, tilaukset, myynnit, ostot, laskut, kirjeenvaihto)

Tietojen luovutukset ja suojaus
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta yhtiön ulkopuolelle, lakisääteisiä velvotteita lukuun ottamatta. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle elleivät tietosuoja-asetuksen asettamat edellytykset täyty.

Tietoja käsitellään pääsääntöisesti sähköisesti, ja nämä tiedot ovat palomuurein, salasanoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Tietojen säilytysaika
Poistamme tiedot, kun niitä ei enää koeta käsittelyn kannalta tarpeelliseksi, mutta tiedot pysyvät rekisterissä, jos ei niitä erikseen pyydetä poistamaan.

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.