Start Wiedza FAQ Czy pompa ciepła jest w stanie samodzielnie pokryć zapotrzebowanie na ciepło?

Czy pompa ciepła jest w stanie samodzielnie pokryć zapotrzebowanie na ciepło?

Tak, jednak zależy to oczywiście od tego, w jaki sposób została dobrana do zapotrzebowania na ciepło budynku.

Jeżeli np. pompa ciepła została dobrana w taki sposób, że ma pokryć 100% zapotrzebowania na ciepło budynku przy obliczeniowej temperaturze zewnętrznej –20°C, to w przypadku wyjątkowych mrozów, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej temperatury obliczeniowej, moc grzewcza pompy ciepła może okazać się niewystarczająca. Wtedy automatyka pompy ciepła może uruchomić wspomaganie grzałką elektryczną.