Start Wiedza FAQ Co to jest współczynnik COP?

Co to jest współczynnik COP?

Współczynnik wydajności cieplnej , COP (coefficient of performance), jest to stosunek pomiędzy mocą grzewczą pompy ciepła a niezbędną do napędu sprężarki mocą elektryczną. Zwykle w danych technicznych jest on podawany zgodnie z normą EN 14511 dla parametrów 0°C temperatury na wejściu do pompy ciepła z dolnego źródła i 35°C na zasilaniu systemu grzewczego.

Wartość COP jest ściśle zależna od tych dwóch temperatur. Przykładowo F1245 10 kW: przy 0/35 COP=4,81, a przy 0/45 COP=3,77.

Im wyższa wartość współczynnika COP pompy ciepła tym wyższa jest jej efektywność. A zatem to jest również odpowiedź na pytanie, dlaczego najefektywniej pompa ciepła będzie współpracowała z ogrzewaniem podłogowym.