CERTYFIKAT

CERTYFIKAT

PREQURS (NO SMOG)

Certyfikat PreQurs informuje o krotności redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza przy wytwarzaniu i dystrybucji wytworzonego ciepła na potrzeby ogrzania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podane na nim wartości informują ile razy przy ogrzewaniu pompą ciepła emituje się mniej zanieczyszczeń do powietrza, w porównaniu do ogrzewania budynku przez lokalną kotłownię węglową.

Certyfikat PreQurs w przejrzysty sposób określa wpływ danego urządzenia na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza. Zagadnienie to ma duże znaczenie w Polsce gdyż codziennie, zwłaszcza w okresie sezonu grzewczego dochodzi do znacznego i niebezpiecznego dla zdrowia przekroczenia stężeń substancji szkodliwych w powietrzu.

Firma „NIBE-BIAWAR” Sp. z o.o. otrzymała certyfikat jakości PreQurs dla produkowanych i oferowanych pomp ciepła NIBE:

  • powietrze/woda z typoszeregu AMS10, F2040, F2120 (Nr PL-KR 000185)
  • grunt/woda z typoszeregu F1145, F1155, F1245, F1255 (Nr PL-KR 000183)
  • grunt/woda z typoszeregu F1345 (Nr PL-KR 000184)

Budynki zasilane ciepłem wytwarzanym przez pompy ciepła NIBE są neutralne w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz znacząco redukują wysoką emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Ogrzewając budynek przy pomocy certyfikowanych pomp ciepła NIBE zyskuje się podwójnie. Po pierwsze likwidujemy niezwykle groźną niską emisję ale i również przyczyniamy się do dużej redukcji w ogólnym bilansie emitowanych zanieczyszczeń. Mamy zatem pełne podstawy aby nazwać certyfikowane pompy ciepła technologią przyszłości.

_

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ