Start Wiedza Certyfikaty PREQURS (NO SMOG)

CERTYFIKAT PREQURS (NO SMOG)


Så enkelt monteras solceller på taket

Certyfikat PreQurs informuje o krotności redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza przy wytwarzaniu i dystrybucji wytworzonego ciepła na potrzeby ogrzania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podane na nim wartości informują ile razy przy ogrzewaniu pompą ciepła emituje się mniej zanieczyszczeń do powietrza, w porównaniu do ogrzewania budynku przez lokalną kotłownię węglową.

Certyfikat PreQurs w przejrzysty sposób określa wpływ danego urządzenia na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza. Zagadnienie to ma duże znaczenie w Polsce gdyż codziennie, zwłaszcza w okresie sezonu grzewczego dochodzi do znacznego i niebezpiecznego dla zdrowia przekroczenia stężeń substancji szkodliwych w powietrzu.

Firma „NIBE-BIAWAR” Sp. z o.o. otrzymała certyfikat jakości PreQurs dla produkowanych i oferowanych pomp ciepła NIBE:

  • powietrze/woda z typoszeregu AMS10, F2040, F2120 (Nr PL-KR 000185)
  • grunt/woda z typoszeregu F1145, F1155, F1245, F1255 (Nr PL-KR 000183)
  • grunt/woda z typoszeregu F1345 (Nr PL-KR 000184)

Budynki zasilane ciepłem wytwarzanym przez pompy ciepła NIBE są neutralne w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz znacząco redukują wysoką emisję zanieczyszczeń do powietrza.

A zatem ogrzewając budynek przy pomocy certyfikowanych pomp ciepła NIBE zyskuje się podwójnie. Po pierwsze likwidujemy niezwykle groźną niską emisję ale i również przyczyniamy się do dużej redukcji w ogólnym bilansie emitowanych zanieczyszczeń. Mamy zatem pełne podstawy aby nazwać certyfikowane pompy ciepła technologią przyszłości.

_