CERTYFIKAT JAKOŚCI EHPA Q

CERTYFIKAT

JAKOŚCI EHPA Q

EHPA-Q – to znak jakości nadawany pompom ciepła przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA), dający gwarancję wysokiej jakości i efektywności energetycznej pojedynczych urządzeń i kompletnych instalacji z pompami ciepła, co w rezultacie końcowym skutkować będzie wysokim poziomem bezpieczeństwa i długoletnim zadowoleniem inwestora. W szczególności, znak jakości EHPA Q:

 • zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo zakupu i dostępności części zamiennych oraz korzyści w długiej perspektywie czasu;
 • dostarcza silnych argumentów wszystkim podmiotom ubiegającym się o instytucjonalne oraz finansowe wsparcie ze strony organów państwowych (jest odpowiednikiem znaku jakości KEYMARK),
 • pomaga chronić obecne rynki pomp ciepła przed konkurencją ze strony tanich pomp ciepła o niskiej jakości.

Oznaczenie pompy ciepła (lub typoszeregu pomp ciepła) znakiem jakości EHPA-Q potwierdza, że spełnia ona wysokie wymagania postawione przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA). W ich zakres wchodzi m.in. pozytywna ocena z testów sprawności przeprowadzanych według określonych procedur i dokonanych zgodnie z wymaganiami Norm Europejskich. Ponadto pompy ciepła muszą przejść badania testowe dotyczące bezpieczeństwa oraz pracy w skrajnych warunkach. Kolejnym z kryteriów przyznawania znaku jakości EHPA-Q jest gwarancja producenta na zapewnienie określonego poziomu usług (np. sieć obsługi klienta na obszarze sprzedaży, w tym serwis gwarantujący czas reakcji do 24 godzin od momentu wystąpienia usterki lub zgłoszenia klienta). Producent musi również zapewnić minimum dwuletnią gwarancję na urządzenie oraz zadeklarować, że części zamienne do danej pompy ciepła będą dostępne przez okres co najmniej 10 lat – licząc od daty zakupu.

Pompa ciepła ze znakiem EHPA Q:

 • ma potwierdzoną zgodność wszystkich głównych komponentów z wymaganiami krajowymi (oznakowanie CE),
 • ma poziom hałasu określony zgodnie z normą EN 12102
 • osiąga minimalny poziom efektywności wyznaczony w wyniku badań w jednym z niezależnych ośrodków, akredytowanych zgodnie z ISO 17025 dla testowania pomp ciepła i jest przebadana według poniższych norm

EN 14511

 • solanka/woda B0/W35 – COP ≥ 4.30
 • woda/woda W10/W35 – COP ≥ 5.10
 • powietrze/woda A2/W35 – COP ≥ 3.10

EN 14825 (SCOP)

 • powietrze/powietrze – konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań dla klasy A zgodnie z regulacjami UE, tj. wartość SCOP ≥ 3.4.

EN 15879-1

 • bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda E4/W35 – COP ≥ 4.30

EN 16147

 • powietrze/woda wyłącznie do c.w.u.

_

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ