Start Wiedza Certyfikaty HP KEYMARK
CERTYFIKAT

CERTYFIKAT

HP KEYMARK

KEYMARK jest dobrowolnym certyfikatem jakości produktów i usług, który jest nadawany wspólnie przez Europejskie Organizacje Standaryzujące CEN oraz CENELEC. Certyfikat jest nadawany urządzeniom, które przejdą określoną procedurę testowania i spełnią minimalne wymogi dotyczące najważniejszych parametrów pracy, dzięki czemu użytkownik ma pewność wysokiej jakości i wydajności certyfikowanych urządzeń, na długie lata.

Przed wprowadzeniem certyfikatu KEYMARK wiele krajów tworzyło swoje własne programy wsparcia branży grzewczej, opierając się na różnych wymaganiach technicznych urządzeń, co tworzyło bariery w handlu międzynarodowym, a tym samym stawały się one przeszkodą w tworzeniu jednolitego runku europejskiego. Certyfikat KEYMARK został wprowadzony w celu standaryzacji parametrów testowania urządzeń, stając się jednym wspólnym, uznanym w całej Europie narzędziem, który przyczynił się zachowania odpowiedniej jakości i efektywności instalowanych systemów grzewczych.

Jako pierwszy na polskim rynku przyjął się certyfikat SOLAR KEYMARK który był wymagany w przetargach i większych projektach inwestycyjnych i odegrał ogromną rolę w rozwoju rynku kolektorów słonecznych.

Dla użytkowników i konsumentów KEYMARK oznacza że zarówno produkt jak i jego produkcja jest testowana, certyfikowana i regularnie sprawdzana przez kompetentne i niezależne instytucje certyfikujące, akredytowane przez CEN. Konsumenci mogą być pewni, że przetetowane produkty są bezpieczne i spełniają wszystkie europejskie standardy, a w szczególności są zgodne z normami europejskimi dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.

_

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ