Garantieregelingen

Garantieregelingen

  • Registreer je apparaat voor garantie
  • Serviceaanvragen en BRL 6000-21/00 Ondersteuning
  • Voorwaarden en regelingen
  • Schema's, overzichten en technische ondersteuning
  • Tips
  • Nieuwe geluidseisen 1 april 2021
  • Technische trainingen
  • Contact
  • Offerte tool
  • Prijscatalogus

Garantieregelingen

NIBE heeft een standaard garantieregeling voor warmtepompen Pdf, 179.2 kB., die vanaf 1 januari 2010 zijn geleverd.

NIBE heeft een standaard garantieregeling voor warmtepompen Pdf, 90.9 kB., die vanaf 1 januari 2018 zijn geleverd.

NIBE heeft een standaard garantieregeling voor warmte- en koudedistributie units Pdf, 22.7 kB., die vanaf 1 januari 2012 zijn geleverd.

NIBE heeft een standaard garantieregeling voor zonlichtsystemen Pdf, 52.6 kB., die vanaf 1 december 2012 zijn geleverd.

NIBE heeft een standaard garantieregeling voor boilers en buffervaten Pdf, 163.8 kB., die vanaf 1 oktober 2017 zijn geleverd.

Let op!
Bij  aanspraak op garantie m.b.t. lekkage, dient altijd een watermonster van minimaal 500 ml meegeleverd te worden.