aanvraagformulier voor tweedelijnsservicebezoek nederland

Klik hier voor het aanvragen België

Een eerstelijnsstoringsbezoek valt onder de verantwoordelijkheid van u als installateur. Indien u ter plaatse bent en de oorzaak niet direct zelf kunt vaststellen, neemt u dan eerst telefonisch contact op met onze Helpdesk om u te laten ondersteunen.

Als dit overleg niet tot een oplossing van het probleem leidt, omschrijf dan duidelijk uw constateringen in het veld “Beschrijving – Eventuele opmerkingen” vanuit uw eerstelijnsstoringsbezoek.

Vul alle gevraagde gegevens correct en volledig in zodat wij voor een soepele afhandeling van uw verzoek kunnen zorgdragen.

Vervolgens zal onze Servicecoördinatie uw aanvraag in behandeling nemen en u nader informeren over een eventuele bezoekdatum.

Tijdens of na afloop van het servicebezoek beoordeelt NIBE of, en zo ja in welke mate, eventuele garantie van toepassing is. Indien blijkt dat er geen aanspraak op de productgarantie gemaakt kan worden, dan zullen wij overgaan tot facturatie.
Voor de actuele servicetarieven en onze Algemene voorwaarden, verwijzen wij u naar onze website.

Aanvraagformulier voor tweedelijnsservicebezoek
Apparaat

Indien dit niet bekend is, 6-cijferige artikelcode NIBE
Installateur

1234 AB
Installatieadres
1234 ABOpdracht