Start Producten Smart Home myUplink Smart Grid Ready
Small title
Title
Small text

Smart Grid Ready

Een smart grid is een energienet waarin vraag en aanbod van energiebronnen en energieverbruikers op een slimme manier op elkaar worden afgestemd en de beschikbare energie zo efficiënt mogelijk wordt verdeeld en gebruikt. Leveren pv-panelen bijvoorbeeld meer op dan nodig is voor het huishoudelijk verbruik op dat moment, dan kan het overschot aan elektriciteit worden gebruikt voor het opladen van een elektrische auto of voor het verhogen van de temperatuur in het buffervat van de cv-installatie door de warmtepomp. Een smart grid kan zich beperken tot één woning, maar zich ook uitstrekken over een complete woonwijk.