Dotace na větrání s rekuperací

Na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace) je poskytována dotace ve výši 100 000 Kč v případě centrálně řízeného větrání nebo 75 000 Kč v případě decentrálně řízeného větrání.