Start O NIBE Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

Společnost Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. (dále jen „DZD“) zavedla v souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů vnitřní oznamovací systém, jehož hlavním účelem je umožnit posouzení oznámení o protiprávním jednání a poskytnout jeho oznamovateli záruku, že nebude vystaven odvetnému opatření. Ochrana před odvetným opatřením nenáleží jen osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení. 

Úplné znění

Zvolte si svoji cestu

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

NIBE poptávka

Jaké tepelné čerpadlo je pro vás nejvhodnější?

Naši odborníci vám poradí s výběrem tepelného čerpadla a ve spolupráci s partnerskou instalační firmou pro vás připraví nezávaznou nabídku.