Dotace na tepelná čerpadla a další produkty NIBE

Dotace na tepelná čerpadla a další produkty NIBE

Na produkty NIBE lze čerpat dotace v programech „kotlíkových dotací“ a v programu Nová zelená úsporám

Jednotlivá opatření či jejich kombinace, financované prostřednictvím programu Nová zelená úsporám, přispívají ke zvyšování energetické účinnosti budovy a ke snižování emisí škodlivých látek do ovzduší. Nezanedbatelná je také samotná úspora podstatné části peněz, které by jinak žadatelé museli investovat do výstavby nebo rekonstrukce energeticky úsporného domu nebo by je utratili za energie. Podzimní výzva programu přináší řadu novinek, k nimž patří mj. úzké propojení s tzv. „kotlíkovými dotacemi“ na výměnu neekologického kotle na pevná paliva – ty se totiž nově vztahují pouze na nízkopříjmové domácnosti. Ostatní žadatelé pak mohou žádat o proplacení 50 % uznatelných nákladů vynaložených na výměnu kotle právě v rámci programu Nová zelená úsporám.

Seznam SVT kódů pro čerpání dotací na tepelná čerpadla NIBE z programu Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace je ke stažení zde.

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody

Nová zelená úsporám
Dotace až 100 000 Kč

Předpokládaná dotace na výrobky a sestavy NIBE až 100 000 Kč

Opatření se vztahuje např. na tepelná čerpadla NIBE systému vzduch-voda s vnitřními jednotkami VVM, BA-SVM nebo regulátory SMO a externími zásobníky, tepelná čerpadla NIBE systému země-voda s integrovanými i externími zásobníky a ventilační tepelná čerpadla NIBE.

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody

Nová zelená úsporám
Dotace až 80 000 Kč

Předpokládaná dotace na výrobky a sestavy NIBE až 80 000 Kč

Opatření se vztahuje např. na tepelná čerpadla NIBE systému vzduch-voda s regulátory SMO a tepelná čerpadla NIBE systému země-voda bez integrovaného zásobníku teplé vody.

Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody

Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody

Nová zelená úsporám
Dotace až 45 000 Kč

Předpokládaná dotace na výrobky a sestavy NIBE až 30 000 Kč

Opatření se vztahuje např. na tepelné čerpadlo MT-WH21.

Fotovoltaické systémy s tepelným čerpadlem

Fotovoltaické systémy s tepelným čerpadlem

Nová zelená úsporám
Dotace až 350 000 Kč

Předpokládaná dotace na výrobky a sestavy NIBE až 350 000 Kč

Opatření se vztahuje na kombinaci tepelného čerpadla NIBE systémů vzduch-voda, země-voda a ventilační tepelná čerpadla v kombinaci s fotovoltaickým systémem.

Výměna kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo

Výměna kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo

Kotlíkové dotace
Dotace až 180 000 Kč

Předpokládaná dotace na výrobky a sestavy NIBE až 180 000 Kč

Opatření se vztahuje pro domácnosti s nižšími příjmy např. na tepelná čerpadla NIBE systému vzduch-voda s vysokou výstupní teplotou.

Více informací o dotačních programech

Kotlíkové dotace

Dotace až 130 000 Kč na výměnu kotle na pevná paliva

Nová zelená úsporám

Dotace na tepelná čerpadla, příprvu teplé vody, větrání s rekuperací a další