NIBE Вентилация

NIBE F135

Вентилация
  • Продуктова информация
  • Предимства

NIBE F135 е модул за отработен въздух, предназначен за свързване към термопомпа въздух/вода NIBE и вътрешен модул NIBE (VVM) или контролен модул (SMO). NIBE F135 използва топлината, която се намира във вентилационния въздух на къщата, за да затопли къщата и да осигури топла вода, едновременно с вентилацията на къщата. В инсталации с охлаждане, топла вода и охлаждане могат да се произвеждат едновременно. Модулът за отработен въздух осигурява подобрен сезонен фактор на ефективност и има ниско ниво на шум и висок вентилационен капацитет. NIBE F135 се управлява лесно чрез вътрешния модул на термопомпата. Благодарение на интелигентната технология, продуктът Ви дава контрол върху потреблението на енергия и ще бъде ключова част от Вашия свързан начин на живот. Ефективната система за управление автоматично настройва вътрешния климат за максимален комфорт, като в същото време правите услуга на природата.

ПОВИШЕНА ЕФЕКТИВНОСТ

Подобрен коефициент на сезонна ефективност, комбиниран с термопомпа въздух/вода NIBE

ВСИЧКО В ЕДНО ЗА ВЪТРЕШЕН КОМФОРТ

Отопление, топла вода, охлаждане и вентилация в една система

УМЕН И СВЪРЗАН

Част от Вашия умен дом чрез вътрешния модул на термопомпата

  • Документ
Product leaflet ( en )
Energy Labels