Start База знания Гаранционни условия и правила
Говорете с експерт
Гаранционни условия и правила

Гаранционни условия и правила

Гаранционни условия и правила

Стандартни гаранционни условия на NIBE

  • Термопомпите на NIBE имат 24 месеца гаранция за части и труд от датата на инсталиране или 33 месеца от датата на производство, като се взема по-краткият период.
  • Гаранцията е валидна при инсталация и въвеждането в експлоатация от акредитирана от Термо-помпени системи ЕООД фирма за монтаж и ежегодното обслужване и попълване на сервизната документация.
  • Термо-помпени системи ООД не носи отговорност за неспазване на ръководството за употреба или ръководството за инсталиране на уреда, за повреди, причинени от неправилна употреба, небрежност, неправилно инсталиране, случайна повреда или при каквато и да било употреба на уреда за други цели, различни от тези, за които е проектиран и произведен..
  • Тази гаранция е валидна само за продукти, закупени и използвани на територията на Република България.