Start База знания Гаранционни условия и правила
Говорете с експерт
Гаранционни условия и правила

Гаранционни условия и правила

Гаранционни условия и правила

Стандартни гаранционни условия на NIBE

  • Термопомпите на NIBE имат 24 месеца гаранция от датата на инсталиране, но не повече от 30 месеца от датата на покупка. Покупката се удостоверява с издаването на данъчна фактура.
  • Инсталирането на уредите и въвеждането в експлоатация трябва да се извършва от акредитирана от Термо-помпени системи ООД фирма, която следва да носи отговорност както за монтажа, така и за пускането на продукта в експлоатация. При монтажа трябва да се съблюдават стандартните изисквания на ръководството, което идва заедно с уреда.
  • Гаранцията покрива само повреди, които са установени от фабрични дефекти. Термо-помпени системи ООД не носи отговорност за неспазване на ръководството за употреба или ръководството за инсталиране на уреда, за повреди, причинени от неправилна употреба, небрежност, неправилно инсталиране, случайна повреда или при употреба на уреда не по предназначение.
  • Тази гаранция е валидна само за продукти, закупени и използвани на територията на Република България