NIBE Вентилация

DVC 10

Вентилация
  • Продуктова информация
  • Предимства

NIBE DVC 10 е енергийно ефективен вентилационен модул за къщи с естествена вентилация, който вентилира къщата едновременно с възстановяване на енергията. Вентилационният модул не изисква канална система и се монтира лесно. NIBE DVC 10 е подходящ за комбиниране с термопомпа. NIBE DVC 10 има вграден вентилатор, който работи в две посоки за създаване на добър вътрешен климат. Загрятият вътрешен въздух се изсмуква от сградата, загрявайки керамичния елемент на модула. След това вентилаторът променя посоката си и NIBE DVC 10 засмуква свеж въздух. След това керамичният елемент отдава съхранената си топлина, което означава, че прибл. 90 процента от енергията, която иначе би била изгубена, може да бъде възстановена. NIBE DVC 10 е идеален за използване в по-стари къщи, където вентилацията трябва да се подобри. Повечето устройства могат да бъдат свързани към по-голяма система чрез ефективно, интелигентно WiFi управление.

  • Документ
Energy Labels DVC 10-50
Energy Labels DVC 10-50L
Energy Labels DVC 10-50W
Energy Labels DVC 10-50WL