Start Продукти Термопомпи Термопомпи за отработен въздух Как работи термопомпата за отработен въздух?
Говорете с експерт

Как работи термопомпата за отработен въздух?

Термопомпата за отработен въздух работи по следния начин::

Eдиният от вентилаторите на термопомпата за отработен въздух изсмуква отработен въздух от всички мокри, санитарни или технически помещения във вашата къща, образува се слабо подналягане, което означава, че въздухът от останалите жилищни помещения също намира своя път към зоните за изсмукване на отработен въздух. Пресният външен въздух се засмуква през вентилационни решетки на външните стени и след като се до подгрее от термопомпата, постъпва принудително в жилищните помещения на къщата. 

Загретият въздух от помещенията се отвежда към термопомпата, където енергията във въздуха се възстановява и по този начин термопомпата за отработен въздух може да снабдява цялата къща с топла вода и топлина.

 Нови строителни разпоредби през 80-те години

Модерната строителна технология с по-плътни и по-ефективни къщи доведе до нови строителни разпоредби през 80-те години с изисквания за контролирана вентилация и повишена енергийна ефективност. Целта e да се гарантира благосъстоянието както на къщите, така и на хората.

Технологията включва първо проветряване на къщата, а след това връщане на топлинната енергия на вентилационния въздух за загряване на топлата вода и отоплителната система. По този начин термопомпата за отработен въздух използва повторно енергията от стария използван вентилационен въздух. Според строителните изисквания въздухът в помещенията ви трябва да се подменя на всеки два часа.

Ние от NIBE Expert Help отговаряме на вашите въпроси и притеснения и ви помагаме да намерите добро решение за вашата къща.

frånluftsvärme