Стандартни гаранционни условия на NIBE

  • Продуктът термопомпа NIBE има 24 месеца гаранция за части и труд от датата на инсталиране или 33 месеца от датата на производство, като се взема по-краткият период.

  • Гаранцията е валидна при инсталация и въвеждането в експлоатация от акредитирана от Термо-помпени системи ЕООД фирма за монтаж и ежегодното обслужване и попълване на сервизната документация.

  • Термо-помпени системи ЕООД не носи отговорност за неспазване на ръководството за употреба или ръководството за инсталиране на уреда, за повреди, причинени от неправилна употреба, небрежност, неправилно инсталиране, случайна повреда или при каквато и да било употреба на уреда за други цели, различни от тези, за които е проектиран.

  • Тази гаранция е валидна само за уреди, закупени и използвани в Република България.


_