Термопомпи за отработен въздух – използвайте повторно въздуха в дома Ви

 

Термопомпите за отработен въздух първо проветряват дома Ви и след това използват топлинната енергия от вентилационния въздух, за да затоплят водата и да отоплят дома Ви. С други думи, термопомпата за отработен въздух използва енергията от отпадъчния въздух повторно.

 Вентилаторът извлича вентилационния въздух от всички мокри помещения в дома Ви. Това води до слабо засмукване, което кара въздуха от други помещения да се придвижва към мокрите помещения. През клапаните на външните стени се вкарва свеж въздух отвън, като по този начин се проветряват всички помещения в къщата. Циркулиращият въздух се използва във вентилационната система на сградата, а нагретият въздух от помещенията се насочва към термопомпата, където се възстановява енергията от въздуха. Това дава възможност на термопомпата да затопля цялата сграда, както и да я снабдява с топла вода.

 

Нови възможности – за Вас и за околната среда

Принципът, който стои зад термопомпите за отработен въздух е прост, но с годините развихме технологията, за да произвеждаме все по-модерни продукти. Нашите термопомпи станаха още по-лесни за инсталиране и използване. По принцип те се поддържат сами година след година. Продуктите ни са надеждни и водят до значителни икономии, които са от полза както за Вас, така и за околната среда.

_