Геотермално отопление – енергия, складирана в почвата

 

Геотермалното отопление е чиста слънчева енергия, която е запазена в почвата. Когато през пролетта слънцето започне да свети по-силно, малко по малко енергията се запазва под земната повърхност. Колкото по-топло става, толкова по-надълбоко се запазва. До идването на есента се запазва достатъчно енергия от най-големия ни източник на топлина, слънцето, която отоплява дома Ви през леденостудената зима.

Дори и през наистина хладното шведско лято в земята под дома Ви се запазва достатъчно топлинна енергия, за да гарантира, че винаги ще можете да се наслаждавате на топла зима на закрито.

Топлина от дълбокото

С помощта на запълнен с течност контур, известен още като колектор, можете да събирате слънчевата топлина, която се съхранява дълбоко в земята, на дъното на езерото или на няколко метра под моравата Ви. С други думи, не е нужно да имате планина в имота си, за да инсталирате геотермална термопомпа. Типът топлинен източник, който е подходящ за Вашите нужди, зависи от енергийните нужди на дома Ви, от отоплителната Ви система и от типа на Вашата сграда.

 

Термопомпата върши цялата работа

Термопомпата концентрира съхранената топлинна енергия и подгрява водата за Вашите душове и радиатори. Течността в контура циркулира и се нагрява от слънчевата топлина, запазена дълбоко в земята или в езерото. Преминавайки през термопомпата течността среща друга затворена система. Там има хладилен агент, който се превръща в газ при много ниски температури. Температурата на газообразния хладилен агент се повишава значително чрез компресор за високо налягане. Един кондензатор доставя топлината към отоплителната система на сградата и в същото време хладилният агент се връща в течна форма – готов отново да се превърне в газ и да събере повече топлинна енергия.

_