Геотермална термопомпа, инсталирана в
Hexham and Northern Mart, Хексъм

Предистория

Hexham and Northern Mart е аукционна къща в Хексъм (на 25 мили западно от Нюкасъл), специализирана в продажбата на добитък на земеделски стопани в североизточната част на Англия. Компанията решава, че е време да замени старата си газова отоплителна система с по-устойчива алтернатива – такава, която не само ще намали консумацията на енергия и текущите разходи, но и ще спечели допълнителни приходи чрез схемата застимулиране на възобновяема топлина (RHI). Друго ключово съображение е минимизирането на въздействието върху ежедневните операции по време на прехода. Изпълнителният директор Робърт Аддисън възлага на специалистите по възобновяема енергия и NIBE VIP инсталатори Calibrate Energy Engineering намирането на правилното решение за задоволяване на нуждите от отопление и топла вода на сградата от 10 420 квадратни метра.

Решение

Екипът на Calibrate специфицира, проектира и монтира 300 kW възобновяема отоплителна система, съставена от пет 60 kW геотермални термопомпи NIBE F1345. Те я комбинират с 50 kW фотоволтаичен модул, монтиран на покрива на основното ограждение, който частично захранва системата NIBE GSHP. Колекторите за подпочвена топлина, необходими за GSHP, са разположени в полето около сградите, а контролните модули са разположени в сглобяемо машинно помещение в задната част на сградите. Инсталирането отнема само три месеца и през това време бизнесът на Hexham and Northern Marts върви както обикновено.

Резултати

Свързани заедно в каскада за по-голям изходен капацитет, петте геотермални термопомпи NIBE F1345 GSHP сега отговарят на 95% от годишните нужди на Hexham and Northern Marts от 394 000 kW/h отопление и топла вода. Междувременно 50 kW фотоволтаичният модул генерира достатъчно безплатно електричество, за да компенсира съществените 50% от мощността, необходима за работата на GSHP системата. Очаква се Hexham & Northern Marts да постигнат 236% възвръщаемост на инвестициите, пожънвайки около 862 000 британски лири от икономии на енергия и търговскиплащания по схемата RHI през следващите две десетилетия.Отзиви на клиенти

„Няма как да не бъдем доволни от новите си възобновяеми източници на топлина и енергия. Освен че доведе до незабавни намаления в потреблението на енергия и последващи спестявания от сметките за отопление, решението с NIBE GSHP ни осигурява постоянни приходи през следващите две десетилетия, благодарение на RHI. Електричеството, произведено от фотоволтаичните PV панели, е допълнителна екстра и прави работата на термопомпената система още по-ефективна.

„В резултат на това очакваме да видим възвръщаемост в размер на над два пъти първоначалната ни инвестиция през следващите 20 години, което е абсолютно безценно от бизнес гледна точка. Но не е само това – имаме ефикасна и надеждна инсталация от възобновяеми източници, която е пригодена за бъдещето, и ще продължи да осигурява постоянни спестявания години наред.“

Робърт Аддисън, управляващ директор, Hexham & Northern Marts

Прочетете още за Hexham & Northern Marts